Iniciem projecte a Verkami

Nova fase, nous objectius , nou projecte
http://www.verkami.com/projects/14611-les-matematiques-al-bosc-dels-coms/widget_landscape

Captura de pantalla 2016-05-04 a la(s) 20.14.40

poster02

poster01

 

 
Anuncios

Presentació del projecte

Aquesta entrada preten donar recursos per a fer presentacions del projecte en grups, cursos o seminaris.

Vídeo de presentació.

CONTINGUTS  ACTUALS DE MATEMÀTIQUES A YOUTUBE: CANAL BOSC DELS COMS

Captura de pantalla 2015-03-26 a la(s) 18.57.29

PER A CICLE INICIAL

GEOMETRIA 21 Vídeos

NUMERACIÓ I CÀLCUL 36 Vídeos

PER A CICLE MITJÀ

GEOMETRIA 23 Vídeos

CONTINGUTS PROPERS

  • Númeració i càlcul a Cicle Mitjà ( disponible Gener 2017)
  • Mesures a Cicle Inicial i Cicle Mitjà ( disponible durant el curs 2017-18)

ESPAI PER A PDI I DISPOSITIU MÒBILS DEL PROJECTE MYDOCUMENTA

Cal donar-se d’alta primer a Mydocument i despres fer la suscripció al canal

Mydocumenta BOSC DELS COMS

Captura de pantalla 2015-03-26 a la(s) 19.15.55

 

El primer llibre de text digital en Castellà a iBooks EL BOSQUE DE LOS COMOS.

Captura de pantalla 2015-03-26 a la(s) 18.28.44

EL BOSQUE DE LOS COMOS

El Bosque de los Comos es un recurso educativo para la escuela y la familia formado por un conjunto de vídeos presentados por los Comos, unos personajes del bosque que nos enseñarán los contenidos escolares de matemáticas de una manera nueva y audiovisual. Ya están disponibles los 44 vídeos que componen toda la geometría de Ciclo Inicial y Ciclo Medio de Educación Primaria. Los podéis encontrar en las páginas de este blog.

Geometria Ciclo Inicial                                    Geometria Ciclo Medio

Además también está disponibles el primer libro de texto digital en formato Ibook de la serie El Bosque de los Comos.

iBooks EL BOSQUE DE LOS COMOS.

Captura de pantalla 2015-03-26 a la(s) 18.28.44           Captura de pantalla 2015-01-01 a la(s) 20.25.15

Coses i cossos. Geometria (espai i forma) Cicle Inicial

Coses i cossos. Geometria (espai i forma) Cicle Inicial

Ens presenta l’apartat dels cossos geomètrics a Cicle Inicial amb 7 vídeos.

1. Com són les coses? Coses i cossos. Geometria CI

Introdueix el concepte de figura a partir de les característiques comuns de les coses. Partint de les imatges de diferents cadires s’arriba al concepte general que es pot tenir de una cosa i perque la reconeixem. Descobrirem el concepte de figura d’una manera pràctica i reflexiva.

2. Quí fa les coses? Coses i cossos. Geometria CI Fa una diferenciació entre les coses creades per la natura i els objectes creats per les persones. Reflexiona sobre el fet que les persones majoritariament fan els objectes a partir de coses de la natura.

3. Quines formes tenen les coses? Coses i cossos. Espai i forma. Cicle Inicial Presenta una de les diferències en la forma dels objectes. Els objectes de cares planes i els objectes de cares rodones i les seves característiques principals.
4. Com es fan els objectes? Coses i cossos. Geometria CI
Ens presenta la manera en que les persones han pensat com crear els objectes i ens fa reflexionar que ho fan a partir de figures geomètriques com el quadrat, el rectangle o el triangle i també a partir de figures que tenen formes planes o rodones.

5 Figures planes i figures amb volum coses i cossos.(propera publicació) Introdueix la diferencia entre figures planes i figures amb volum. Presenta el nom ce cosso geomètrics per a les figures amb volum. Ens fa veure que alguns cossos geomètrics estan fets a partir de figures planes.

6. Els cossos geomètrics. Coses i cossos. Geometria CI (propera publicació) Ens presenta els diferents cossos geomètrics que s’estudien a Cicle Inicial i els seus dos grans grups. Els cossos geomètrics de cares planes i els de formes rodones.

7. Cossos de cares planes. Coses i cossos.Geometria CI (propera publicació) Ens desenvolupa les principals característiques del cub. el prisma i la piràmide

Matemàtiques. Espai i forma

Ens hem decidit a iniciar el projecte per les Matemàtiques. Seguint l’estructura curricular s’organitza en 5 grans blocs: numeració i càlcul, relacions i canvis, mesures, estadística i atzar i espai i forma. Hem  començat per Espai i forma, es a dir, la geometria. Dins de cada cicle hem fet uns apartats pel bloc d’Espai i forma: cossos geomètrics, figures planes, representació de l’espai i transformacions en l’espai. Cada apartat consta d’un conjunt de vídeos que desenvolupen els diferents conceptes. A Youtube trobareu cada apartat en forma de Llistat de reproducció. Aquests son els tres apartats publicats fins al dia d’avui.

Coses i cossos. Espai i forma. Cicle Inicial

Les figures planes. Espai i forma. Cicle Mitjà

Els cossos geomètrics. Espai i forma. Cicle Mitjà. Matemàtiques

Gràcies per veure’ns.

Dr. Pi