01 NUMERACIÓ I CÀLCUL  A CICLE INICIAL

Preescolar P5 i 1r de Cicle Inicial

1.- Els nombres de l’1 al 10
2.- On són els nombres?
3.- Per a que fem servir els nombres? Agrupar i contar
4.- Per a que fem servir els nombres?   Mesurar  
5.- Per a que fem servir el nombres? Ordenar
6.- Per a que fem servir els nombres? Identificar  
7.-. Els nom dels ordinals.

1  La primera desena: del 10 al 19
2 Recordem els vint primers nombres
3 Les desenes 
4  La recta numèrica.
5  Nombres parells i nombres senars

Continguts de Segon curs de CI

6 La centena
7 Descomposició de les centenes.

 SUMAR I RESTAR

Continguts dels Primer curs de CI

1- Els nombres que fan 5
2- Fem el 10 amb dos nombres  
3- La suma  d’una xifra
4- La resta d’una xifra
5- La suma i la resta amb desenes i unitats
6- La suma de desenes i unitats portant.
7- Sumar i restar ambn calculadora

Continguts del Segon curs de CI

8- Les sumes de centenes
9- Les sumes de dessenes i centenes portant
10- La resta portant.