01. NUMERACIÓ I CÀLCUL. CI (CAT)

Tot l’apartat de Numeració càlcul organitzat en quatre blocs.

  • A) Els nombres
  • B) Desenes i centenes
  • C) Sumar i restar
  • D) Multiplicar i dividir

A) Els nombres: 01)Els nombres de l’1 al 10. 02)On són els nombres? 03)Agrupar i contar. 04)El nombres serveixen per mesurar. 05) Els nombres ordinals. 06) Els nombres serveixen per identificar coses. 07) El nom dels Ordinals.

B) Desenes i centenes: 01) La primera desena  02)On són els nombres? 3) Les decenes. 04) La recta numèrica. 5) Nombres parells i senars. 06) Les Centenes. 07) Descomposició de les centenes.

C) Sumar i restar: 01) Els nombres que fan 5. 02) Fem el 10 amb dos nombres. 03) La suma d’una xifra. 04) La resta. 05) La suma i la resta amb desenes i unitats. 06) La suma i de desenes i unitats portant. 07) Sumar i restar amb la calculadora. 08) Les sumes de centenes. 09) La suma de desenes i centenes portant. 10) La resta portant.

 

Anuncios