Matemàtiques. Espai i forma

Ens hem decidit a iniciar el projecte per les Matemàtiques. Seguint l’estructura curricular s’organitza en 5 grans blocs: numeració i càlcul, relacions i canvis, mesures, estadística i atzar i espai i forma. Hem  començat per Espai i forma, es a dir, la geometria. Dins de cada cicle hem fet uns apartats pel bloc d’Espai i forma: cossos geomètrics, figures planes, representació de l’espai i transformacions en l’espai. Cada apartat consta d’un conjunt de vídeos que desenvolupen els diferents conceptes. A Youtube trobareu cada apartat en forma de Llistat de reproducció. Aquests son els tres apartats publicats fins al dia d’avui.

Coses i cossos. Espai i forma. Cicle Inicial

Les figures planes. Espai i forma. Cicle Mitjà

Els cossos geomètrics. Espai i forma. Cicle Mitjà. Matemàtiques

Gràcies per veure’ns.

Dr. Pi